หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
หนอนพยาธิตา Thelaziasis ในผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร--พญ.นงเยาว์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 24 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลกำแพงเพชร--ชลทัย บุณยะโอภาส 23 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาลกำแพงเพชร--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 30 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 30 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
กระเป๋าโดเรม่อน 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
ถุงสวยรวยเพื่อน 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การรักษาการบาดเจ็บต่อดูโอเดนั่มในโรงพยาบาลกำแพงเพชร--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 06 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
วีดิทัศน์ การดูแลแผลและออสโตมี 25 เมษายน 2559 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา
วิชาการ Sepsis โรงพยาบาลกำแพงเพชร 07 เมษายน 2559 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา
การ ลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบแตก โดยการฉีด Metronidazole บริเวณที่ผ่าตัด ก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด--นพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ 28 ธันวาคม 2558 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ