หมวดหมู่รอง

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
การดูแลผลข้างเคียงเคมีบำบัดในมะเร็งเต้านม 13 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
หนอนพยาธิตา Thelaziasis ในผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร--พญ.นงเยาว์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 24 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลกำแพงเพชร--ชลทัย บุณยะโอภาส 23 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การผ่าตัด difficult mastectomy 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การดูแลผลข้างเคียงเคมีบำบัดในมะเร็งเต้านม 13 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาลกำแพงเพชร--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 30 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 30 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
กระเป๋าโดเรม่อน 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
ถุงสวยรวยเพื่อน 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ
การรักษาการบาดเจ็บต่อดูโอเดนั่มในโรงพยาบาลกำแพงเพชร--นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 06 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย อาภากร เอมโอฐ